អនុវត្តចំពោះសមាជិកទាំងអស់

របៀបដាក់ពាក្យ:

 1. នៅក្នុងទំព័រ [គណនីរបស់ខ្ញុំ] ជ្រើសរើស [ផ្ទេរ] ។
 2. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ទៅក្នុង [កាបូបរបស់ខ្ញុំ] ដែលត្រូវផ្ទេរទៅកាបូបដែលពេញចិត្ត។
 3. ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវផ្ទេរគឺ ៥ ដុល្លារ។
 4. Select [Slot – 10% Top Up Bonus] promo from the [Promo Code] column.
 5. សមាជិកមានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះម្តង។
 6. ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាគឺ 10 ដុល្លារ

ព័ត៌មានលម្អិត៖

ផលិតផលប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាចំណូល
$1,0002x

លក្ខខណ្

 ប្រាក់បញ្ញើ $100
 ប្រាក់រង្វាន់ (១០%) $100 x 10% = $10
 ចំណូល ($100 + $10) x 2 = $220
 1. ប្រូម៉ូសិនខាងក្រោមនេះអនុវត្តចំពោះតែ [ហ្គេមស្លុត].
 2. គណនាសម្រាប់ហ្គេមស្លុតតែប៉ុណ្ណោះ។ តារាងទាំងអស់ (Arcade, Scratch, Video Poker and non-Slots category) នឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។
 3. ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបដែលបានជ្រើសរើសនៅពេលធ្វើការផ្ទេរទទួលបានជោគជ័យ
 4. ប្រាក់រង្វាន់មានសុពលភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ។បន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់អ្នក លុះត្រាតែមានការប្រាប់មកខាងយើងជាមុនសិន។ ប្រាក់ដែលឈ្នះដោយប្រើប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវដកចេញពីគណនេយ្យរបស់សមាជិកប្រសិនបើមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពេលកំណត់។
 5. សមាជិកមិនអាចផ្ទេរសមតុល្យសាច់ប្រាក់ចេញពីកាបូបមុនពេលសម្រេចបានចំណូលគ្រប់ចំនួន។
 6. ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យ គឺការភ្នាល់ទល់មុខគ្នា។ ការភ្នាល់បែបនេះនឹងត្រូវបានបដិសេធ។ ចំពោះការភ្នាល់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ និងការចាប់ឆ្នោតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពឡើយនិងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាផលចំណេញ។
 7. យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នកលេងឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នាការក្លែងបន្លំឬការលួចបន្លំណាមួយឡើយ។ហើយចាត់ទុកជាមោឃៈនូវប្រាក់រង្វាន់និងប្រាក់ចំណេញទាំងអស់។
 8. ប្រូមូសិននេះមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន 96asia ផ្សេងទៀតឡើយ។
 9. 96asia សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលុបចោលផ្អាកឬបញ្ចប់ការផ្ដល់ជូនឬការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូននេះគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
 10. លក្ខខណ្ឌទូទៅ 96asia terms & conditions apply.& conditions apply.

ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម